DCF supplement toevoegen
U kan tekst op het DCFsupplement voorzien.Via " Extra - basisgegevens - ...
Diplomatoekenning waarbij afdeling niet in eigen centrum
Wanneer een cursist één afdeling voor het behalen van het diploma secund...
Een studiebewijs bij een verlengd/verkort traject uitreiken
Op de afdruk van een studiebewijs met verschillende trajectmogelijkheden...
Het studiebewijs in de LED is foutief
De situatieBij controle in de LED blijkt een cursist een ander certifica...
Ik vind het deelcertificaat niet.
Deelcertificaten worden automatisch aangemaakt en zijn raadpleegbaar via...
Studiebewijzen aanmaken en toekennen
Toekenningsdatum van een studiebewijs
In dit artikel staat uitgelegd hoe de datum wordt bepaald die in de LED ...
Voor een bepaalde administratieve groep kan ik geen certificaat/diploma aanmaken?
Ga naar Puntenbeheer – Beheer studiebewijzen. Laat de filter bij ‘Filter...