Vrijstelling modulevariant aanmaken & doorsturen
Vanaf schooljaar '22-'23 kunt u een bewijs van vrijstelling (of zogenaam...
Vrijstelling modulevariant wijzigen
Net zoals bij de studiebewijzen laat Davinci ook voor de vrijstellingen ...
Bewijs van deelkwalificatie
Sinds kort werd naast de reeds gekende studiebewijzen ook het bewijs van...
DCF supplement toevoegen
U kan tekst op het DCFsupplement voorzien.Via " Extra - basisgegevens - ...
Toekenningsdatum van een studiebewijs
In dit artikel staat uitgelegd hoe de datum wordt bepaald die in de LED ...
Het studiebewijs in de LED is foutief
De situatieBij controle in de LED blijkt een cursist een ander certifica...
Ik vind het deelcertificaat niet.
Deelcertificaten worden automatisch aangemaakt en zijn raadpleegbaar via...
Voor een bepaalde administratieve groep kan ik geen certificaat/diploma aanmaken?
Ga naar Puntenbeheer – Beheer studiebewijzen. Laat de filter bij ‘Filter...
Een studiebewijs bij een verlengd/verkort traject uitreiken
Op de afdruk van een studiebewijs met verschillende trajectmogelijkheden...
Diplomatoekenning waarbij afdeling niet in eigen centrum
Wanneer een cursist één afdeling voor het behalen van het diploma secund...