Aanwezigheden laatste lesdag kunnen niet ingevoerd worden.
Controleer de stopdatum bij de inschrijving van de cursist. Waarschijnli...
De historiek van participaties opzoeken
Als per ongeluk de participaties (aanwezigheden) van een cursus/tijdstip...
Een cursist ontbreekt in de aanwezigheidslijst
De cursist is ingeschreven in een cursus, maar verschijnt in de aanwezig...