Beschrijving BBC export
Codabericht verwijderen
Enkel het laatst ingelezen codabericht kan verwijderd worden. Dit kan do...
Compensatie +/-
Via rekeningen > afpunten > nieuwe afpunting > compensatie +/- kunnen be...
Dubbele betalingen verwerken
De dubbele betaling dient eerst afgepunt te worden op de betreffende rek...
Foutmelding bij codabericht inlezen
Wanneer codabestanden niet kunnen worden ingelezen in iRekeningen, krijg...
Rekeningen Publiceren
Publiceren rekeningen Scholen kunnen doorgeboekte schoolrekeningen onlin...
Verkeerde afpunting ongedaan maken
In iRekeningen gaat u via het tabblad Rekeningen naar Afpunten. U select...