Stappenplan - Deliberaties modulair & HBO5
Zie bijlage
Stappenplan: Deliberatie BuSO
Bewijs van competenties en Attest van regelmatige lesbijwoning (BuSO OV3)
In opleidingsfase OV3 van het buitengewoon onderwijs kan vanaf schooljaa...
BuSO “Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname” voor OV1 afdrukken
Voor OV1 zijn er twee attesten mogelijk:- “Attest maatschappelijk functi...
DBSO - Deliberaties
Omdat opleidingen in het deeltijds onderwijs niet schooljaargebonden zij...
DBSO - Werkplekleren
De belangrijkste feature op tabblad 'Component Werkplekleren' is het bij...
Deelcertificaat HBO - Ondertekenaar(s)
Er zijn twee mogelijkheden: 1) het deelcertificaat wordt ondertekend doo...
Deliberatie BuSO: tips
 * Eerste zittijd - Iedereen geslaagd zetten. - Personeelsleden die moet...
Deliberatie duaal leren
Via menu Deliberatie - Duaal - Deliberatie invoer, komt u in het deliber...
Deliberatie MODULAIR: tips
* Eerste zittijd - Vooraf adviezen/motiveringen/waarschuwingen invoeren ...
Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding afdrukken
Om het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding af te drukken moe...
HBO5 - Basisverpleegkunde
Vanaf schooljaar 2023-24 wordt de HBO5-opleiding Verpleegkunde omgevormd...
Uitgestelde beslissing in BuSO doorsturen
In het BuSo moet er officieel geen 2de zit doorgestuurd worden. Alles wo...
Welke studiebewijzen zijn er mogelijk in welke duale administratieve groep?
Uit de technische handleiding d.d. 25.05.2022: (klik met de rechtermuis...