Stappenplan: Deliberatie BuSO
BuSO “Attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving met ondersteuning en arbeidsdeelname” voor OV1 afdrukken
Voor OV1 zijn er twee attesten mogelijk:- “Attest maatschappelijk functi...
Deelcertificaat HBO - Ondertekenaar(s)
Er zijn twee mogelijkheden: 1) het deelcertificaat wordt ondertekend doo...
Deliberatie BuSO: tips
 * Eerste zittijd - Iedereen geslaagd zetten. - Personeelsleden die moet...
Deliberatie duaal leren
SITUATIESCHETS Vanaf juni 2019 is een aparte deliberatiemodule voorzien ...
Deliberatie MODULAIR: tips
* Eerste zittijd - Vooraf adviezen/motiveringen/waarschuwingen invoeren ...
Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding afdrukken
Om het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding af te drukken moe...
Uitgestelde beslissing in BuSO doorsturen
In het BuSo moet er officieel geen 2e zit doorgestuurd worden. Alles wor...