Account aanmaken voor een nieuwe gebruiker
Om te kunnen werken in Informat is een account nodig. Dit moet aangemaak...
Account externe persoon aanmaken
Indien u een account wil aanmaken voor een contactpersoon, die niet als ...
Klasbegeleidingsgroep - Toekennen via gebruiker
Stel: Een nieuw personeelslid komt in dienst op uw school. U heeft voor ...
Leerkrachten kunnen inloggen met Google-account
Er zijn twee mogelijkheden. 1) Ofwel is jullie domein aan Gmail gekoppel...
Nieuw schooljaar aanmaken/initialiseren
1) Door de beheerder Dit is een taak voor de beheerder en gebeurt liefst...
Rechten begeleidingstypes aan meerdere personen
In begeleidings - en leerlingendossier kan het interessant zijn dat vers...
Rechten gebruiker controleren
Stel er komt een personeelslid die geen leerlingen/personeelsleden kan c...
Rechten in ander schooljaar toekennen
Het is mogelijk om gebruikers rechten toe te kennen in voorgaande school...
Toegangsgroep vs. programmagroep
Een toegangsgroep is een groep gebruikers die rechten hebben op dezelfde...