Problemen bij ophalen van een eenheid uit iRegistratie
Er is wellicht geen prijs ingegeven voor die bepaalde eenheid. Registrat...
Registraties corrigeren
Ga naar Registratie > Registreren. Daarna krijgt u onderstaand venster t...
Registraties herberekenen
Wanneer een prijs van een eenheid aangepast werd in iRegistratie, dan wo...
Registraties toekennen bij gesplitste rekeningen
De instellingen voor de splitsing van de rekeningen kunnen aangegeven wo...
Registraties verwijderen uit iRekeningen
Wanneer u de registraties reeds opgehaald heeft in iRekeningen en hierop...
Registreren en aanrekenen voor personeel
De leerkrachten waarvoor u wenst te registreren, dienen in eerste instan...
Registreren voor externen
Indien u maaltijden wenst te registreren voor leerlingen van een andere ...