DUAAL: een duale cursus inrichten
Om een duale cursus in te richten gaat u als volgt te werk: Aanmaken va...
DUAAL: overzicht van de duale afdelingen/cursussen
Via Organisatie > Modulaire opleidingen > Afdelingen kunt u makkelijk zi...
De berekening van het aantal geplande lessen van een cursus
Bij het tabblad lesmomenten, staat links een percentage. Aan de hand va...
Het verschil tussen een geclusterde en een gebundelde cursus
Een geclusterde cursus Een geclusterde cursus is een enkele cursus waa...
De betekenis van het veld semester bij een cursus
Omdat niet elk centrum dezelfde redenering volgt in het bepalen tot welk...
Het verschil tussen een vrijstellingscursus en een toelatingscursus
Deze twee types cursus zijn qua werking zo goed als identiek, het versch...
Een cursus afgelasten
U kunt een cursus afgelasten door die te verwijderen in Informat. (Hierv...
Het nieuwe schooljaar voorbereiden
Vooraleer u kunt beginnen met cursisten in te schrijven in het nieuwe sc...
De registratiedatum van een cursus aanpassen
De registratiedatum wordt in eerste instantie berekend bij het ingeven v...
De tweede zittijd van een cursus aanmaken
Voor de goede werking van het programma is het aan te raden om te wachte...
Een cursus met stage aanmaken (CVO)
Bij het aanmaken van de cursus, gaat u op het eerste tabblad volgende ve...
Een cursus met afstandsonderwijs (geen stage) aanmaken
Bij het aanmaken van de cursus, gaat u op het eerste tabblad volgend...
Een afdeling aanmaken
Bij het aanmaken van een nieuwe afdeling onder een lesplaats, ( onder Or...
Een meerjarige cursus aanmaken
Een dergelijke cursus mag u (voor de volledige periode) aanmaken in het ...
Een lesmoment afgelasten
Een les afgelasten is mogelijk op twee manieren: 1. De afwezigheidscode ...
Een cursus met lesmomenten tijdens een vakantie aanmaken
Vink bij de cursus (menu Organisatie – Modulaire opleidingen – Cursussen...
Een nieuwe leerkracht toevoegen (CVO)
Indien uw CVO met iPersoneel werkt, dan moet u daar uw personeelslid toe...
Een lesplaats/vestiging aanmaken
Alleen Informat kan lesplaatsen toevoegen, want deze structuur is gemeen...
Het scherm configuratie gebruiken
In het menu Extra - Configuratie kan u heel wat parameters instellen. De...