Activatie rekeningen API
Met de Rekeningen API kan je de uitwisseling van de rekeninggegevens naa...
The remote server returned an error: (429) Too Many Requests
Dit betekent dat de minuutlimiet aan API calls (300) voor het dossier is...