(nieuw) Rekeningnummer toevoegen
Een (nieuw) rekeningnummer kan toevoegd worden via basisgegevens - bankr...
Een nieuwe boekhoudrubriek aanmaken
Het is mogelijk om in iRekeningen nieuwe boekhoudrubrieken aan te maken,...
Hoofdrubrieken en artikels aanmaken
De hoofdrubrieken en artikels in iRekeningen zijn zichtbaar voor alle sc...
Rechten instellen in iRekeningen
Voor het instellen van de rechten in iRekeningen verwijzen we u graag na...
Schoolgegevens op de afdruk van de rekening wijzigen
Dit kan aangepast worden in iRekeningen via het menu Basisgegevens > lay...