Aanmelding: BR_00259 - Ontbrekende verplichte gegevens voor een variant van een Opleiding met Wachtlijstopvolging.
De volledige fout: BR_00259: Fout tegen bedrijfsregel. Ontbrekende verpl...
Aanmelding: BR_00269 - Aanmelding is met een ongeannuleerde Plaatsing geassocieerd.
De volledige fout: Fout tegen bedrijfsregel. Aanmelding is met een ongea...
BR_00360 Registratiemoment voor de wijziging mag niet op of voor vandaag liggen
Deze fout krijg je als je een cursus aanpast op het moment dat de regist...
Geregistreerd Persoon: BR_00130 - De voornaam of familienaam van de GeregistreerdPersoon bevat de karakters '.', '(' of ')'
De volledige fout: Fout tegen bedrijfsregel. De voornaam of familienaam ...
Geregistreerd persoon: BR_00144 - Geregistreerd Persoon mag geen associatie hebben met een Uniek Persoon met BISnummer gecreëerd verschillend van JA.
De volledige fout:  BR_00144: Fout tegen bedrijfsregel. Geregistreerd Pe...
Geregistreerd Persoon: BR_00226 - Geregistreerd Persoon is geannuleerd.
De volledige fout: Fout tegen bedrijfsregel. Geregistreerd Persoon is ge...
IOV: BR_00012 Aanvangsdatum mag niet op of na de einddatum liggen.
  er zijn een aantal 'registreer IOV' in de wachtrij gezet waarbij de st...
IOV: BR_00021 - Centrum waartoe de Vestigingsplaats behoort, heeft geen onderwijsbevoegdheid voor ...
De volledige fout: BR_00021: Fout tegen bedrijfsregel. Centrum waartoe d...
Plaatsing: BR_00259 - Ontbrekende verplichte gegevens voor een variant van een Opleiding met Wachtlijstopvolging.
De volledige fout: BR_00259: Fout tegen bedrijfsregel. Ontbrekende verpl...
Plaatsing: BR_00642 - Als de Plaatsingsstatus verschilt van NIET TOEGEWEZEN mag er geen Plaatsing bestaan ...
De volledige fout: BR_00642: Fout tegen bedrijfsregel. Als de Plaatsings...
Plaatsing: BR_00720 - Niet alle Derdebetalerregeling zijn geldig voor de Module op de Aanvangsdatum van de IMV of ...
De volledige fout: BR_00724: Fout tegen bedrijfsregel. Niet alle Derdebe...
Plaatsing: BR_00724 - Plaatsing voldoet niet aan kruiscontrole met Opleiding: het Tarief is niet van toepassing ...
De volledige fout: BR_00724: Fout tegen bedrijfsregel. Plaatsing voldoet...
Plaatsing: BR_00726 - De kruiscontrole tussen Tarief, inschrijvingsgeld en aantal lestijden is niet geslaagd.
De volledige fout: BR_00726: Fout tegen bedrijfsregel. De kruiscontrole ...
Plaatsing: BR_00794 De uniek persoon heeft geen diploma SO in LED of de uitreikingsdatum diploma SO In LED is groter dan Inschrijvingsdatum
In het LED is een andere status gekend ivm het diploma dan wat er door j...
Plaatsing: BR_00808 - Plaatsing voldoet niet aan controle van regels i.v.m. ... van Plaatsing gegevens.
De volledige fout: BR_00808: Fout tegen bedrijfsregel. Plaatsing voldoet...
Plaatsing: BR_00842 - De wijzigingsdatum IOV is niet ingevuld of de oude datum ligt na de nieuwe datum.
De volledige fout: Fout tegen bedrijfsregel De wijzigingsdatum ingericht...
Plaatsing: BR_01746 - De Resultaatdatum is niet wijzigbaar als de Plaatsing met een Studiebewijs is geassocieerd.
De volledige fout: BR_01746: Fout tegen bedrijfsregel. De Resultaatdatum...
Studiebewijs: BR_01787 - Dubbel Studiebewijs: er bestaat reeds een zelfde ongeannuleerd Studiebewijs ...
De volledige fout: Fout tegen bedrijfsregel. Dubbel Studiebewijs: er bes...
Studiebewijs: BR_01790 - Het evaluatieresultaat van de Plaatsing is verschillend van GESLAAGD.
De volledige fout: BR_01790: Fout tegen bedrijfsregel. Het evaluatieresu...