Opname webinar: Maximumfactuur
Klik hier voor de webinar 
Opname webinar: Voorschotten
Stappenplan: Maximumfactuur
Artikeltabel aanmaken
Via een artikeltabel kunt u manueel het verbruik per klas bijhouden. Dit...
Korting toekennen aan opgehaalde registraties uit iRegistratie
Indien u een korting wenst toe te kennen op een artikel waarop werd gere...
Kortingen verwijderen/aanpassen
U kunt toegekende kortingen steeds aanpassen. Deze aanpassing kan eventu...
Rekeningen splitsen
Bij een leerling met meerdere facturatieadressen is het mogelijk om het ...
Werken met voorschotten
In iRekeningen worden voorschotten in 2 fases verwerkt: U rekent één of...