Inschrijvingsdecreet (SO)
Hier leest u hoe het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in h...