Inschrijvingsrecht tot en met schooljaar 2022-23

Zowel gewoon als buitengewoon onderwijs

Inschrijvingsdecreet (SO)
Hier leest u hoe het inschrijvingsrecht en de aanmeldingsprocedures in h...