Inschrijvingsrecht gewoon onderwijs

Enkel voor gewoon secundair onderwijs (uitgezonderd scholen in Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Inschrijvingen gewoon secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-24 - Vooraf in te stellen
Merk op dat dit artikel werd opgemaakt voor schooljaar 2023-24. Voor ins...
Capaciteitenoverzicht (SO)
Algemeen N.a.v. het nieuwe inschrijvingsrecht voor het gewoon secundair ...