Attesten opmaken in geval van gescheiden ouders/gesplitste rekeningen Attesten opmaken in geval van gescheiden ouders/gesplitste rekeningen

Attesten opmaken in geval van gescheiden ouders/gesplitste rekeningen

Werk je met gesplitste rekeningen, dan kunnen beide ouders apart een attest krijgen dat in aanmerking komt voor belastingsvermindering. Dit kan echter enkel indien er 'fiscaal co-ouderschap' is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de ouders. Informat maakt attesten op naam en met het RRNR van de persoon die gelinkt is aan het facturatie-adres bij de leerling.

Om de persoon te bepalen die op het attest vermeld moet worden (= de persoon die de opvang heeft betaald) gebruiken wij de relatie/leerplichtverantwoordelijke (LPV) die in het tabblad 'Relaties' in iBasis/iLeerlingen gelinkt is aan het facturatieadres. Een attest wordt steeds opgemaakt aan het kleinste LPV-nummer dat aan een facturatieadres is gekoppeld.
Concreet:

  • De schuldenaar is de persoon die op het tabblad 'Relaties' als LPV is gekoppeld aan het facturatieadres. Zijn er meerdere LPV's aan een facturatieadres gekoppeld, dan wordt het attest opgemaakt aan de LPV1.
  • Is er enkel een LPV2 gekoppeld aan een facturatie-adres, dan wordt het attest enkel aan de LPV2 opgemaakt.
  • Werk je met gesplitste rekeningen, dan kunnen beide ouders nog steeds een apart attest krijgen. Informat maakt attesten op naam en met het rijksregisternummer dat gelinkt is aan het facturatie-adres. Aan adres A koppel je enkel LPV1 en aan adres B koppel je enkel LPV2.