Kan er een attest opgemaakt worden indien er geen rijksregisternummer van de leerling/ouder(s) gekend is? Kan er een attest opgemaakt worden indien er geen rijksregisternummer van de leerling/ouder(s) gekend is?

Kan er een attest opgemaakt worden indien er geen rijksregisternummer van de leerling/ouder(s) gekend is?

Indien er geen rijksregisternummer gekend is, dan moet wel de naam/voornaam/adres/postcode/stad van betaler en kind aanwezig zijn.  Het kinderopvangattest wordt opgemaakt aan de LPV met hoogste rangorde die aan een facturatie adres gekoppeld is. Deze informatie wordt ook zo overgenomen in het XML bestand.
Het attest zal opgemaakt kunnen worden indien het RRNR van de ouder/kind ontbreekt op voorwaarde dat de naam/voornaam/adres/postcode/stad van betaler en kind aanwezig is. Deze data zal ook in de XML aanwezig zijn.  We hebben er echter wel geen zicht op als en hoe deze info in de aangifte zelf opgenomen zal worden.  We raden wel aan om toch zoveel als mogelijk het rijksregisternummer aan te vullen.