Aan wie maak je een attest op in geval van wettelijk/feitelijk samenwonende of gehuwde ouders? Aan wie maak je een attest op in geval van wettelijk/feitelijk samenwonende of gehuwde ouders?

Aan wie maak je een attest op in geval van wettelijk/feitelijk samenwonende of gehuwde ouders?

In situaties waarin ouders wettelijk samenwonend of gehuwd zijn maakt het niet uit aan wie het attest wordt gericht, aangezien er een gezamenlijke aangifte is. Ook voor feitelijk samenwonende of gescheiden ouders geeft het departement aan dat het voor het fiscaal voordeel niet bepalend is te weten wie de uitgaven heeft betaald:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/gezin/kinderopvang/gezinssituatie
Uiteindelijk is het nog steeds de verantwoordelijkheid van de ouder om zijn/haar aangifte correct te registreren en kan die de data die in de aangifte wordt weergegeven perfect aanpassen naar de correcte situatie indien gewenst. Voorheen diende dit immers ook manueel te worden ingevuld.

Voor meer informatie over het wettelijk kader neem je best contact op met de FOD Financiën.