Rekeningen 2.0: Nieuwe prijs registratie-eenheid verschijnt niet op de rekening Rekeningen 2.0: Nieuwe prijs registratie-eenheid verschijnt niet op de rekening

Rekeningen 2.0: Nieuwe prijs registratie-eenheid verschijnt niet op de rekening

Wanneer na het ophalen van registraties uit iRegistratie blijkt dat de oude prijzen nog toegepast werden, dan werd de prijsaanpassing niet doorgevoerd in iRegistratie.

Om dit op te lossen gaat u als volgt te werk:

1. U zet alle opgehaalde registraties in de rekeninggroep terug naar iRegistratie. Dit kan u doen via volgend stappenplan:

Registraties verwijderen uit rekening

2. U controleert in iRegistratie of de nieuwe prijs wel toegevoegd werd en past deze eventueel aan. Daarna past u deze nieuwe prijs toe op alle teruggeplaatste registraties. Dit kan u doen via volgend stappenplan

Prijzen van eenheden aanpassen

3. U haalt de aangepaste registraties opnieuw op naar iRekeningen. Dit kan u doen via volgend stappenplan:

Registraties ophalen naar iRekeningen