Anderstalige nieuwkomers aanduiden (BO) Anderstalige nieuwkomers aanduiden (BO)

Anderstalige nieuwkomers aanduiden (BO)

Basisonderwijs:

Als een leerling een anderstalige nieuwkomer is, dient dit aangeduid te worden op het inschrijvingstabblad:

mceclip0.png

Er is geen aparte administratieve groep voorzien voor anderstalige nieuwkomers. De leerlingen worden dus ingeschreven in het gebruikelijke afdelingsjaar.

Gewezen anderstalige nieuwkomers zijn leerlingen in het basisonderwijs die in het voorafgaande schooljaar anderstalige nieuwkomers waren én onthaalonderwijs genoten, met tenminste lestijden voor anderstalige nieuwkomers of voor gewezen anderstalige nieuwkomers. 
De teldag voor de gewezen anderstalige nieuwkomers is de eerste schooldag van oktober.

Voor meer info of indien u twijfelt wat u moet aanduiden, neem contact op met uw verificateur/schoolbeheerteam.

 

Secundair onderwijs:

Meer info vindt u in dit artikel.