Wat is er gewijzigd inzake aangifte kinderopvang? Wat is er gewijzigd inzake aangifte kinderopvang?

Wat is er gewijzigd inzake aangifte kinderopvang?

De regelgeving omtrent de fiscale aangifte wat betreft de uitgaven voor kinderopvang is sinds februari 2022 gewijzigd.

- Voor de opvang georganiseerd na 01/01/2022 geeft enkel een attest dat voldoet aan het modelattest recht op belastingsvermindering. 

- Voor opvang georganiseerd na 01/01/2022 moeten de gegevens voor 01/03/20xx elektronisch bezorgd worden aan de overheid.

Informat voorziet de integratie van de nieuwe lay out van het modelattest alsook voorzien we een XML output die scholen in Belcotax-on-web kunnen inladen.