Adressen Adressen

Adressen

De gele velden zijn verplicht voor Discimus, maar je doet er goed aan ook alle andere velden in te vullen. Bij aanschrijf- of facturatieadres zijn de aanschrijftitel en aanspreeknaam trouwens sowieso verplicht in te vullen.

Per adres kun je één, twee of geen effectieve leerplichtverantwoordelijke(n) koppelen.
Merk op dat je enkel de LPV's kunt koppelen, geen andere relaties.

mceclip0.png

Bovenstaande aanpassing is er gekomen n.a.v. het nieuwe attest Kinderopvang dat vanaf aanslagjaar 2023 gebruikt moet worden. Het rijksregisternummer van de leerplichtverantwoordelijke(n) moet voortaan immers verplicht vermeld worden op het attest. 
Een leerplichtverantwoordelijke kan uiteraard slechts aan één adres worden gekoppeld.
Heb je bv. LPV1 gekoppeld aan adres X en koppel je diezelfde LPV1 daarna aan adres Y, dan zal LPV1 automatisch worden losgekoppeld van adres X.

Ter info: scholen die eerst adres(sen) invullen en vervolgens pas de relaties kunnen op de relatiepagina het adres linken met de LPV('s).

blobid2.png

Onderaan vind je verschillende adrestypes. Een adres kan uiteraard tot meerdere types behoren. Vink dus alle types aan die van toepassing zijn op dat adres.
- Domicilie: het adres waar de leerling gedomicilieerd is.
- Verblijf: het adres waar de leerling verblijft tijdens de week. Dit adres wordt ondermeer gebruikt voor de afwezigheidsbrieven.
- Facturatie: het adres waarnaar de leerlingenrekening gestuurd moet worden. Het percentage moet steeds worden ingevuld.
- Aanschrijf: verplicht bij domicilie-, verblijf- en facturatieadres.
- Overige: voor adres dat onder geen enkele andere categorie valt.
- Halte: adres waar leerling wordt opgehaald met de bus (voor wie werkt met applicatie 'iLeerlingenvervoer').
- iSchoolCommunicatie: adres dat gebruikt wordt voor wie werkt met applicatie 'iSchoolcommunicatie'.
- TOaH: aan te vinken bij het adres waar de leerling tijdelijk onderwijs aan huis krijgt (enkel van toepassing voor secundaire scholen).
- Stage: het adres waar de leerling verblijft tijdens haar/zijn stage (enkel van toepassing voor secundaire scholen).