Vrijstelling modulevariant wijzigen Vrijstelling modulevariant wijzigen

Vrijstelling modulevariant wijzigen

Net zoals bij de studiebewijzen laat Davinci ook voor de vrijstellingen enkel toe om registreer- & annuleer- signalen door te sturen.

Indien een bestaande vrijstelling moet worden aangepast, dient u die dan ook:

  1. te schrappen
  2. opnieuw aan te maken

Aangezien vrijstellingen binnen iCursisten gekoppeld zijn aan een inschrijving in een vrijstellingscursus betekent dit concreet:

  1. de inschrijving in de vrijstellingscursus schrappen, zodat er een annuleer-signaal wordt doorgestuurd:

    mceclip0.png

  2. de inschrijving opnieuw registreren met de juiste parameters