Vrijstelling modulevariant aanmaken & doorsturen Vrijstelling modulevariant aanmaken & doorsturen

Vrijstelling modulevariant aanmaken & doorsturen

Vanaf schooljaar '22-'23 kunt u een bewijs van vrijstelling (of zogenaamde 'vrijstelling modulevariant') aanmaken en ook doorsturen naar Davinci.

U gaat hiervoor als volgt te werk:

U geeft de cursist een inschrijving in een vrijstellingscursus (hetzij via de wizard, hetzij via Cursisten > Consulteren - tabblad inschrijvingen) en u selecteert de vrijstellingsgrond die van toepassing is.
De vrijstellingsgrond is een verplicht veld.
Selecteert u in de inschrijvingswizard meerdere modules dan zal de geselecteerde vrijstellingsgrond op alle modules worden toegepast.

mceclip0.png

Zodra u de inschrijving heeft voltooid, wordt er een signaal in de wachtrij gezet om de registratie van de vrijstelling ook door te sturen naar Davinci. Dit kunt u nakijken in de Davinci historiek (Gegevensuitwisseling > Davinci > Historiek), waar onder het niveau 'Studiebewijs' nu ook een apart item voor de 'Vrijstelling Modulevariant' is voorzien:

mceclip1.png

Naast de vrijstellingsgrond wordt ook automatisch een toekenningsdatum mee doorgestuurd naar Davinci. Dit is ofwel de inschrijvingsdatum, ofwel de startdatum van de IOV indien die in de toekomst ligt.

Bij inschrijvingen die werden geregistreerd vóór het integreren van de aanpassing zal u de veldjes die betrekking hebben op de vrijstelling modulevariant (zie onder) niét te zien krijgen.


mceclip0.png

Vrijstellingen die succesvol bij Davinci werden geregistreerd zijn zichtbaar onder 'Raadpleeg plaatsingen':

mceclip1.png

Net zoals bij de studiebewijzen dient u het foutencentrum (Gegevensuitwisseling > Davinci > Foutencentrum) op te volgen en eventuele fouten te corrigeren zodat de vrijstellingen correct kunnen worden doorgestuurd.