Rekeningen 2.0: Een duplicaat van een kinderopvangattest opmaken Rekeningen 2.0: Een duplicaat van een kinderopvangattest opmaken

Rekeningen 2.0: Een duplicaat van een kinderopvangattest opmaken

Indien een ouder vraagt om een dubbeltje van het kinderopvangattest te bezorgen, kunt u het attest gewoon opnieuw afdrukken.

U zoekt hiervoor in eerste instantie het nummer van het attest op via de export van de afgedrukte/gemailde attesten: 
Rekeningen 2.0: een export maken van de afgedrukte/gemailde kinderopvangattesten 

Daarna selecteert u de juiste rekeninggroepen en drukt u het attest met dezelfde parameters af als het origineel.