Generatie URL's Generatie URL's

Generatie URL's

Via het menu 'Generatie URL's' kan u als school één of meerdere URL's aanmaken om op de website van de school te plaatsen. Via de URL worden leerling(en)/ouder(s) automatisch naar de gebruikersmodule van iVoorinschrijvingen geleid.

Er kan één link aangeboden worden alwaar de gebruiker zelf de verdere keuzes maakt via de voorinschrijvingsmodule of de school maakt reeds een voorselectie en biedt meerdere linken aan op de website.

  • Er kan een link per schooljaar gegenereerd worden of een link voor alle schooljaren. Dit laatste betekent dat de leerling(en)/ouder(s) in de gebruikersmodule zelf zullen kunnen kiezen voor het huidige schooljaar of voor het toekomstige schooljaar.
  • Indien u een gemeenschappelijke beheerdersmodule heeft voor meerdere instellingsnummers samen, dan kunt u kiezen om een link te genereren voor alle scholen of voor elke school afzonderlijk.
  • Heeft de school meerdere vestigingen, dan kan de keuze gemaakt worden om een link te maken voor alle vestigingen samen of voor de vestigingen apart.
  • Tot slot kan ook een link aangemaakt worden voor alle richtingen samen of voor één of meerdere richtingen. Indien u een link wenst voor meerdere richtingen, dan is het belangrijk om in uw boomstructuur te werken met bovenliggende richting(en).

Wenst u een link met alle richtingen van de 1ste graad bijvoorbeeld. Dan maakt u in de structuur een bovenliggende richting "1ste graad" en daaraan koppelt u de richtingen van de eerste graad:

U kunt vervolgens bij het genereren van een link de richting "1ste graad" selecteren:

Dit ziet er als volgt uit in de gebruikersmodule:

Na het genereren van de URL komen 3 belangrijke tekstvakken zichtbaar. Dit zijn:

  • de hyperlink die kan geplaatst worden op de schoolwebsite (1).
  • diezelfde hyperlink binnen een anker (2). Deze code kunt u letterlijk op de website plaatsen. Het anker toont een omschrijving en achterliggend zit onzichtbaar de complex uitziende URL.
  • link testen (3): dit is hetzelfde anker zoals die verschijnt op de schoolwebsite. Wanneer u op deze link klikt, ziet u wat er zou gebeuren indien een gebruiker er op zou klikken.