Activatie rekeningen API Activatie rekeningen API

Activatie rekeningen API

Met de Rekeningen API kan je de uitwisseling van de rekeninggegevens naar andere toepassingen automatiseren.  Concreet betekent dit dat de Rekeningen API alle doorgeboekte rekeningen en creditnota's ter beschikking stelt. 

Wens je toegang tot de rekeningen API dan kan je dit eenvoudig aanvragen door het intakeformulier in bijlage ingevuld terug te bezorgen via info@informat.be

 

Wanneer je de rekeningen via Twikey naar Smartschool wenst te publiceren dan neem je hiervoor rechtsreeks contact op met Twikey via deze link .
Zij doen hier het nodige voor.

 

Nadat je toegang tot de rekeningen API gekregen hebt bezorg je deze credentials samen met de technische handleiding (zie bijlage) aan de IT-partner van jouw keuze.  Deze kan dan aan de slag met de uitwerking van de koppeling.