Instellingen 'Rijksregisternummer' Instellingen 'Rijksregisternummer'

Instellingen 'Rijksregisternummer'

Als beheerder kunt u zelf kiezen om het veld 'Rijksregisternummer' zichtbaar te stellen of verplicht te maken via het menu 'Zichtbare velden'.

Het is natuurlijk héél belangrijk dat dit zoveel mogelijk wordt ingevuld. Dus raden we aan het veld als 'verplicht' in te stellen.

Er zijn natuurlijk leerlingen met een nationaliteit verschillend van de 'Belgische nationaliteit', die niet beschikken over een Belgisch rijksregisternummer. Voor deze leerling(en) zal het rijksregisternummer niet verplicht zijn, desondanks dat dit veld als 'verplicht' werd gemarkeerd in de beheerdersmodule.

Zie de info onder de tooltip in de beheerdersmodule:

Dit is eveneens het geval bij toevoegen van het rijksregisternummer van de 2 leerplichtverantwoordelijken: