Zichtbaarheid 'Opties' instellen Zichtbaarheid 'Opties' instellen

Zichtbaarheid 'Opties' instellen

Vanuit iLeerlingen kunt u opties koppelen aan een afdelingsjaar via het menu Organisatie > Afdeling. Per afdelingsjaar kunt u via het veld 'Opties' deze opties aanmaken. 

Voortaan kan u als school zelf kiezen of de ingestelde opties in iLeerlingen al dan niet zichtbaar moeten zijn in de VI-module voor de leerlingen/ouders.

Scholen die de opties niet zichtbaar willen in de VI-module, omdat ze niet relevant zijn tijdens het inschrijvingsproces voor de ouder(s), kunnen dit afvinken per optie:

mceclip0.png

Merk op: Bij het aanmaken van een optie is dit veld standaard aangevinkt.