De C61 kan in ons programma enkel voor ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof worden aangemaakt. 

mceclip0.png

Op termijn zal dit ook voor mantelzorg worden voorzien, maar op dit ogenblik is dit nog niet beschikbaar. U kunt voorlopig gebruik maken van het document op de website van de RVA.