Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten

Gegevens uitwisselen met andere softwarepakketten

Om bepaalde gegevens uit te wisselen of leerlinggegevens over te lezen naar andere softwarepakketten verwijzen we naar onze infofiche m.b.t. de webservices.

Er moet - door de beheerder - een account worden aangemaakt specifiek voor dit doeleinde. We adviseren om deze te laten beginnen met webservices...@... (bv. webservicesdorpsschooltje@sgr12345.be).

Deze account dient in een toegangsgroep te zitten die rechten verleent op de instellingsnummers waarvoor data uitgewisseld mogen worden.

Zodra deze account werd aangemaakt mag u de helpdesk contacteren (info@informat.be) met de vraag om de webservices voor de gebruiker in kwestie te activeren.