Bevallingsverlof  indien bij start van dit verlof het personeelslid geen opdracht heeft op school Bevallingsverlof  indien bij start van dit verlof het personeelslid geen opdracht heeft op school

Bevallingsverlof indien bij start van dit verlof het personeelslid geen opdracht heeft op school

Bevallingsverlof is een persoonsgebonden dienstonderbreking en staat in die zin volledig los van de schoolopdracht(en).

Het bevallingsverlof moet altijd voor de volledige periode (= 105 dagen) ingevoerd worden om deze te kunnen versturen volgens de Edisonregels.

Dit betekent dat een bevallingsverlof moet worden toegevoegd in het schooljaar waarin het verlof effectief start, ook al heeft het personeelslid in dat schooljaar geen opdracht. 
Vanuit het betreffend schooljaar maakt u de RL2-zending aan en verstuurt u deze via Edison.

In het nieuwe schooljaar kunt u dan met ingang van 01.09.20XX via 'Vervanging Titularis' een vervanging koppelen.

Eenmaal de effectieve bevallingsdatum is gekend, dient u deze aan te vullen in het schooljaar waarin het bevallingsverlof is gestart. Met een aanvulling kunt u deze datum doorsturen naar Edison.

Wijzigt de periode van het bevallingsverlof hierbij, lees dan de uitleg in volgend artikel: Bevallingsverlof-wijzigen-Effectieve-bevallingsdatum-melden.