Ik krijg nog leerlingen van vorig schooljaar te zien in iRegistratie Ik krijg nog leerlingen van vorig schooljaar te zien in iRegistratie

Ik krijg nog leerlingen van vorig schooljaar te zien in iRegistratie

U controleert in eerste instantie best of u in iRegistratie reeds in het nieuwe werkjaar bent ingelogd. Via Algemeen > Wijzigen werkjaar kunt u naar het nieuwe werkjaar switchen. Vanaf 1/9 komt u bij het inloggen automatisch in het nieuwe werkjaar terecht.

Als u in het correcte werkjaar nog leerlingen van vorig schooljaar te zien krijgt, gaat u best even na of de inschrijving in vorig schooljaar in iBasis/iLeerlingen wel werd beëindigd.

Is dat niet zo, dan kent u in iBasis/iLeerlingen een einddatum toe en zal de leerling automatisch verdwijnen in iRegistratie in het nieuwe schooljaar.

Is dat wél zo, dan gaat u naar iRegistratie > Basisgegevens > Personalia. U zoekt de leerling op, gaat naar het tabblad 'Inschrijvingen' en beëindigt daar de inschrijving in de 'foute klas'.