Clausulering(en) toevoegen Clausulering(en) toevoegen

Clausulering(en) toevoegen

Wanneer u langs menu 'Deliberatie' - 'Voltijds S.O./BuSO OV4' - 'Deliberatie-invoer...' een B-attest als resultaat invoert, bent u verplicht om hier meteen een clausulering aan te koppelen.
Dit doet u via de link 'Clausuleringen bewerken' rechts onderaan het invoerscherm.

mceclip0.png

U komt in volgend scherm terecht waar u de keuze hebt tussen een clausulering op structuuronderdeel (= adm. groep), onderwijsvorm, onderwijsvorm behalve bepaalde structuuronderdelen, finaliteit of finaliteit behalve bepaalde structuuronderdelen:

mceclip0.png

De hier aangeboden clausuleringen moeten op voorhand worden ingebracht (behalve die van type 'Finaliteit', zie verder). Hoe dat in zijn werk gaat, leest u in deze handleiding.

Selecteer de gewenste clausulering(en) en verplaatst die met de rechterpijl naar de bovenste kolom.
Werd een clausulering verkeerdelijk geselecteerd, dan kunt u die met de linkerpijl terugplaatsen.

Sedert schooljaar 2020-21 kan er in het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B ook geclausuleerd worden op finaliteit(en). Sinds schooljaar 2021-22 is dit ook mogelijk voor het eerste leerjaar van de tweede graad.
Bij leerlingen van een tweede of derde jaar aan wie er een B-attest wordt toegekend krijgt u bij de voorgestelde clausuleringen automatisch een extra optie 'Finaliteit' aangeboden (u hoeft deze dus niet zelf op voorhand te definiƫren):

mceclip1.png

Merk op: een clausulering op finaliteit geldt voor alle administratieve groepen die onder die finaliteit vallen! Als u slechts bepaalde studierichtingen binnen een bepaalde finaliteit wil uitsluiten, dan moet er met clausulering(en) van type onderwijsvorm en/of structuuronderdeel worden gewerkt of via clausulering van type 'Finaliteit uitgezonderd ...'.  


Alle clausuleringen (ongeacht het type) worden doorgestuurd naar Discimus en kunnen uiteraard ook geraadpleegd worden uit Discimus.
OPGELET! Er zit nog een fout bij Discimus waardoor clausuleringen van type 'Finaliteit behalve' in combinatie met clausuleringen op losse structuuronderdelen niet correct worden opgehaald bij het raadplegen van de studiebewijzen. Dergelijke B-attesten kunnen bijgevolg niet correct worden afgeprint vanuit Discimus (via tabblad 'Historiek').
We hebben bij Discimus aangedrongen op een spoedige oplossing. Via het updatenieuws houden we jullie op de hoogte.

Ter info: voor het invoeren van een A-attest met uitsluiting (1A/1B) is er een apart artikel.