Voordelen alle aard (VAA) - RL 17/RL 18 Voordelen alle aard (VAA) - RL 17/RL 18

Voordelen alle aard (VAA) - RL 17/RL 18

De wettelijke basis vindt u in NO/2021/01.

GEGEVENS INVOEREN

Er zijn vier soorten VAA (cf. punt 4 van NO/2021/01).

De invoer ervan gebeurt langs menu 'Personeel' - 'Consulteren' - 'Voordelen Alle Aard'.

U krijgt bovenaan een tabel met de reeds ingevoerde voordelen voor alle scholen van de scholengemeenschap (+ eventuele andere scholen waar u rechten op hebt). Via de filteropties kunt u hier desgewenst een aantal scholen uit wegfilteren.
Merk op dat ook VAA's van vorige schooljaren worden getoond. Uiteraard kunnen die niet verstuurd worden vanuit het ingelogde schooljaar.

mceclip9.png

Klik op de plusknop om een nieuw voordeel toe te voegen, of op het "potloodje" om een bestaand voordeel te wijzigen. Via de prullenbak kunt u een voordeel verwijderen.

Wie rechten heeft op meerdere scholen moet bij het toevoegen van een nieuw voordeel de instelling kiezen waar het voordeel alle aard van toepassing is.

De hoofdstructuur wordt automatisch aangeduid, a.d.h.v. de meest voorkomende hoofdstructuur bij de schoolopdrachten. Dit kan uiteraard manueel gewijzigd worden indien nodig.

Voor elke "type" voordeel moet er een apart item worden toegevoegd.

Als ATO kiest u voor de "hoogste" administratieve toestand in de betrokken school (met een van volgende updates zal dit veld automatisch worden ingevuld).

De begindatum kan niet voor 01.01.2021 liggen (= datum vanaf wanneer VAA via webEdison kan worden doorgestuurd).

Merk op dat een voordeel alle aard kan doorlopen in volgend(e) schoolja(a)r(en).
De einddatum mag dus in (een) volgend schooljaar liggen.
U mag dit veld ook leeg laten. In dat geval geniet het personeelslid in kwestie "levenslang" van dit voordeel (tot er nieuwe RL 17 met effectieve einddatum of RL 18 wordt doorgestuurd).

Bij de VAA's (internet- of telefoon)abonnement, PC/laptop, GSM/smartphone en tablet moet de begin- en einddatum respectievelijk de eerste/laatste dag van de maand zijn (cf. punt 4.1.1 van NO/2021/01).

GEGEVENS DOORSTUREN

Alle VAA's worden gemeld d.m.v. een RL 17, en stopgezet met een RL 18.

RL 17

De RL 17 kan op twee manieren worden aangemaakt: vanuit het invoerscherm 'Voordelen Alle Aard' of via 'Berichten in wachtrij'.

1) Via 'Voordelen Alle Aard'

Selecteer het voordeel alle aard dat u wilt melden en klik bovenaan op het icoontje met de Vlaamse leeuw:

mceclip2.png

U krijgt meteen de ingangsdatum(s) aangeboden die van toepassing is (zijn) én de voordelen met zelfde ingangsdatum worden gegroepeerd. De RL 17 werkt immers (net als de RL 1) volgens het fotoprincipe: alle op die datum geldende voordelen worden meegestuurd.
Wilt u zelf de ingangsdatum bepalen, dan moet u de RL 17 aanmaken via 'Berichten in wachtrij' (zie verder).

Nadat de zending werd doorgestuurd naar Edison komt het voordeel als 'Verstuurd' te staan in de kolom 'RL17':

mceclip3.png

Wordt er een wijziging aangebracht aan een reeds verstuurd voordeel, dan wordt de status automatisch aangepast naar 'Te versturen'. Op die manier kunt u steeds controleren of het voordeel reeds gemeld werd aan AgODI.

Merk op dat u een RL 17 in wacht kunt zetten voor een ander instellingsnummer dan de school waar u bent ingelogd. Voor het versturen ervan moet u uiteraard wel nog steeds inloggen in het betreffende instellingsnummer.

2) Via 'Berichten in wachtrij'

Langs deze weg kunt u zelf de ingangsdatum van de RL 17 bepalen:

Merk op dat u slechts één ingangsdatum kunt opgeven en uiteraard ook geen bericht kunt aanmaken voor een ander instellingsnummer.

RL 18

Ook de RL 18 kan op twee manieren worden aangemaakt: vanuit het invoerscherm 'Voordelen Alle Aard' of via 'Berichten in wachtrij'.

1) Via 'Voordelen Alle Aard'

Bij het verwijderen van het laatste (reeds doorgestuurde) voordeel alle aard op een bepaalde datum krijgt u de melding dat er automatisch een RL 18 in wacht gezet zal worden met die ingangsdatum, én dat eventuele nog lopende voordelen in die school met een eerdere begindatum beëindigd zullen worden op de dag voordien:

mceclip6.png

Wanneer u dit bevestigt via de OK-knop zal er dus automatisch een RL 18 in de wacht gezet worden én zullen na het versturen van de zending eventueel nog lopende VAA's ingekort worden. Een RL 18 stopt immers ALLE nog openstaande VAA's op die datum!
Indien bij een personeelslid met meerdere VAA's slechts één bepaald voordeel stopgezet moet worden, dan mag er geen RL 18 worden verstuurd, maar moet de einddatum van dit voordeel worden aangepast. De status van dit voordeel wordt automatisch aangepast naar 'Te versturen' (zie hoger) en er moet een nieuwe RL 17 worden doorgestuurd.

2) Via 'Berichten in wachtrij'

De RL 18 kan tevens aangemaakt worden via 'Berichten in wachtrij'.

Ook hier geldt dat alle lopende voordelen zullen beëindigd worden op de dag voorafgaand aan de gekozen ingangsdatum. Bovendien zullen VAA's met dezelfde begindatum worden geschrapt.

AFDRUKKEN

Vanuit de personeelslijst kan een Excellijst met voordelen alle aard worden afgeprint:

U kunt kiezen voor één of meerdere scholen.
Vergeet niet de referentiedatum aan te passen!