Verlenging herfstvakantie 2020 (BO) Verlenging herfstvakantie 2020 (BO)

Verlenging herfstvakantie 2020 (BO)

DISCIMUS liet het volgende weten.

  • Registratie afwezigheden op 9, 10, 12 en 13 november

Voor de dagen 9, 10, 12 en 13 november moet er niets (geen afwezigheidscode) geregistreerd worden voor de leerlingen.

Deze dagen zullen als ‘aanwezig’ beschouwd worden voor de leerlingen (bv. i.k.v. halve dagen voor de kleuters voor het groeipakket, i.k.v. de toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs).

Na de verlengde herfstvakantie schakelen we terug over naar de registratie van afwezigheden zoals gekend en opgenomen in de omzendbrief ‘Tijdelijke registratie van afwezigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs - schooljaar 2020-2021’ (NO/2020/01).

U hoeft hiervoor niets te doen in INFORMAT!
Wij doen achterliggend de nodige kalenderaanpassingen zodat er geen afwezigheden kunnen ingebracht worden op 9, 10, 12 en 13 november.
In het scherm van de 'Analyse m.b.t. groeipakket/toelating 1ste leerjaar' worden door ons standaard 8 extra halve dagen bijgeteld in de kolommen '# aanw' en '#aanw + codes P'.

  • Instapdagen 

De instapdag 9/11 werd behouden in onze systemen, instapdagen 12/11 en 16/11 werden toegevoegd.

Hoe registreren scholen?:

  • Leerlingen die reeds ingeschreven waren voor de instapdag 9/11/2020 blijven geregistreerd met instapdag 9/11 (kinderen geboren t.e.m. 9/5/2018).
  • De leerlingen die nu bijkomend kunnen instappen n.a.v. de verschuiving van de instapdag naar 12/11/2020 en uiteindelijk 16/11/2020 worden geregistreerd met instapdag 12/11/2020 of 16/11/2020.

Kinderen geboren op 10, 11 of 12 mei 2018 moeten dus ingeschreven worden met begindatum 12.11.2020 of 16.11.2020.
Kinderen geboren op 13, 14, 15 of 16 mei 2018 moeten ingeschreven worden met begindatum 16.11.2020.
Bij de instappertjes die waren ingeschreven op 09.11.2020 moet de begindatum NIET worden aangepast!