Overdracht van leraarsuren, voltijdsequivalenten en punten in het volwassenenonderwijs Overdracht van leraarsuren, voltijdsequivalenten en punten in het volwassenenonderwijs

Overdracht van leraarsuren, voltijdsequivalenten en punten in het volwassenenonderwijs

Dit artikel behandelt de zgn. zending jaarlijkse inlichtingen voor het volwassenenonderwijs.
Info voor secundaire scholen vindt u hier.

De zending kan aangemaakt worden door scholen met hoofdstructuren 317 en 417.
Er moet enkel een zending gebeuren als er iets te melden valt.
Scholen die beide hoofdstructuren inrichten sturen één zending op voor de volledige instelling.

Vanaf schooljaar 2020-21 gebeurt deze zending via DAVINCI (i.p.v. via WebEdison).

De werkwijze is als volgt.
Langs menu 'Edison' - 'Aanmaken zending jaarlijkse inlichtingen' voegt u via de plusknop een nieuwe lijn toe:

mceclip0.png

Bij 'Type zending' selecteert u de code die voor uw centrum van toepassing is:

mceclip0.png

Bij overdracht naar een andere instelling kunt u deze instelling opzoeken door instellingsnummer, gemeente of (deel van de) naam in te geven:

mceclip2.png

Daarna moet u ook nog het aantal eenheden (= uren of punten, afhankelijk van het gekozen type) invullen.
Bij overgedragen leraarsuren is dit getal beperkt tot twee cijfers na de komma, bij overgedragen punten gaat het om een geheel getal.

mceclip4.png

De velden 'Akkoord LOK om 2% te overschrijden' en 'Overdracht kadert in wachtlijsten NT2' zijn enkel van toepassing bij overdrachten van uren naar volgend schooljaar en van uren/punten naar een ander CVO-centrum:

mceclip3.png

U moet uiteraard de ingevoerde gegevens bewaren door bovenaan op de groene vink te klikken.

Het doorsturen naar DAVINCI gebeurt door bovenaan op de blauwe enveloppe te klikken:

mceclip5.png

Het resultaat van de verwerking wordt getoond op het doorstuurscherm zelf.

Indien succesvol verstuurd krijgt u deze melding:

mceclip0.png

Zijn er nog fouten, dan krijgt u bv. dit te zien:

mceclip6.png

De wettelijke basis vindt u terug in omzendbrief VWO/2011/01.