Gedeeltelijke mutatie doorgeven Gedeeltelijke mutatie doorgeven

Gedeeltelijke mutatie doorgeven

Als het personeelslid niet voor zijn/haar volledige opdracht wordt geaffecteerd, dan kan u dit niet melden met een RL4. Anders wordt de volledige opdracht stopgezet. In dat geval dient u het onderstaande uit te voeren:


1. De opdracht splitsen in deelopdrachten.
2. De opdracht waarin het personeelslid wordt geaffecteerd inkorten (indien van toepassing, bv. bij ingang op 1 januari).
3. Vervolgens maakt u een RL1 aan op de ingangsdatum van de mutatie/affectatie. In de opmerking van deze RL1 kunt u verwoorden dat het personeelslid vanaf die datum wordt geaffecteerd voor een deel van zijn/haar opdracht.