Met behulp van deze API kan u: 
  • Data van reeds ingeschreven leerlingen/inschrijvingen raadplegen.

  • Vanuit een aanmeldings- of eigen inschrijvingssysteem inschrijvingen pushen naar Informat.  Deze leerlingen komen dan terecht op het acceptatiescherm binnen de leerlingenadministratie.

In bijlage vindt u onze implementatiegids waarin wordt uitgelegd hoe uw ICT-medewerkers de koppeling tussen uw systeem en de leerlingenadministratie kunnen bouwen.

 

Om de API te kunnen gebruiken, stuurt u hiervoor een aanvraag naar info@informat.be.

Vermeld hierbij zéker het volgende:

- instellingsnummer(s) waarvoor u de API wil activeren

- het doel: inschrijvingen pushen OF data raadplegen OF beide

- uw client_id, indien u hier reeds over beschikt en u de scopes wilt uitbreiden