Plafonnering over meerdere instellingsnummers heen Plafonnering over meerdere instellingsnummers heen

Plafonnering over meerdere instellingsnummers heen

Het departement bezorgt u geregeld een registratierapport waarop vermeld staat voor welke cursisten plafonnering moet worden toegekend en voor welke module.

Voor die cursisten bij wie aangegeven staat dat de plafonnering gebaseerd is op inschrijvingen in meerdere centra, kunt u als volgt te werk gaan om die toe te passen:

1. Ga naar de factuur van de betrokken cursus
2. Verminder het bedrag van het IG
3. Activeer het 'plafonneringsvinkje'
​4. Bevestig met het groene vinkje

mceclip1.png


Op die manier zal er een 'wijzig plaatsing'-signaal in de wachtrij worden gezet met het nieuwe IG, én met waarde 'J' in het veldje plafonnering waardoor het nieuwe IG ook correct kan worden doorgestuurd.

Noot: het plafonneringsvinkje zal enkel getoond worden bij die tarieven waarop ook effectief plafonnering mag worden toegepast. U zal het enkel kunnen activeren indien het IG lager ligt dan het theoretisch berekende bedrag.

Voor het toekennen van plafonnering binnen één en hetzelfde instellingsnummer is er niks gewijzigd en maakt u nog steeds gebruik van de gekende werkwijze.