Nieuwe school/vestiging activeren Nieuwe school/vestiging activeren

Nieuwe school/vestiging activeren

Stuur hiervoor een mail naar info@informat.be met vermelding van volgende gegevens:

- gebruikersnaam waarmee u inlogt in Informat;
- instellingsnummer;
- adres(sen) van de nieuwe school/vestigingsplaats(en);
- (e-mailadres van de) Informatbeheerder.

Gaat het om een afsplitsing van een bestaande school, vermeldt dan het instellingsnummer van deze school.

Indien u over documenten van AgoDi beschikt, mag u deze ook in bijlage bezorgen.

Op basis hiervan activeren wij de nieuwe school en/of vestiging(en) voor de beheerder, zodat deze de nodige rechten kan toekennen aan de gebruiker(s).
U doet er bijgevolg goed aan steeds de beheerder in CC te zetten.