Automatisch verwijderen van registraties voor afwezige leerlingen Automatisch verwijderen van registraties voor afwezige leerlingen

Automatisch verwijderen van registraties voor afwezige leerlingen

⦁    U registreert de afwezigheid via de vertrouwde weg: via iBasis, iLeerlingen, Smartschool (noot: de koppeling Informat-Smartschool moet geactiveerd zijn), iRegistratie, Afwezigheden en Registraties, via iOmniwize of via iKklik. 
⦁    Het gaat om een volledige dag afwezigheid van de leerling. Woensdagvoormiddag geldt als een volledige dag. 
⦁    De afwezigheid betreft een effectieve afwezigheid, dus code A, B, D, P, X … 
Volgende codes horen daar niet bij: Code – (Onbekend), code L (te laat), code W (stage aanwezig), code | (aanwezigheid kleuter).  
⦁    De registraties voor de leerling worden automatisch verwijderd voor alle dagen waarop de leerling afwezig wordt gemeld. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de registraties nog niet werden doorgestuurd naar iRekeningen.

Meer informatie vindt u ook in het stappenplan hieronder.