Een vervanging verwijderen via NPRE Een vervanging verwijderen via NPRE

Een vervanging verwijderen via NPRE

Om één of meerdere vervangingen efficiënt te verwijderen, kan u dit doen via het NPRE-tabblad van de titularis.

In dit voorbeeld zien we een dienstonderbreking wegens ziekte waar 3 interimarissen aan gekoppeld zijn. We willen deze 3 vervangingen verwijderen.

Oplossing 1: Deze vervangingen verwijderen bij de schoolopdrachten van de interimaris (Hier moet u bij alle 3 de interimarissen afzonderlijk de opdracht verwijderen).

Oplossing 2: Deze vervangingen verwijderen via het tabblad 'NPRE' van de titularis (hier kan u de 3 vervangingen vanuit hetzelfde scherm verwijderen, zie verder).

Voor opdrachten die vervangen werden door "Geen vervanger" is oplossing 2 de enig mogelijke werkwijze.

Om deze vervangingen efficiënt te verwijderen, gaat u naar de titularis en klikt u op schoolopdrachten en vervolgens op het tabblad NPRE. Daarna ziet u de vervangingen staan en kan u deze aanklikken en verwijderen

Dit doet twee dingen:

- De vervanging verwijderen, zodat die niet meer aan de dienstonderbreking is gekoppeld (de dienstonderbreking zelf blijft bewaard!).

- De opdracht bij de interimaris verwijderen.

 

 

 

Wil je dit nog eens zien in een instructiefilmpje: Vervangingen schrappen en wijzigen