Rechten instellen voor iSchoolCommunicatie Rechten instellen voor iSchoolCommunicatie

Rechten instellen voor iSchoolCommunicatie

Rechten op deze applicatie instellen, gebeurt door de beheerder in de applicatie iGebruikersbeheer.

Het toekennen van deze rechten bestaat uit 2 delen:

  1. De gebruiker rechten toekennen in een toegangsgroep.
  2. De gebruiker rechten geven in een programmagroep.

1. Via de toegangsgroep bepaalt u tot welke scho(o)l(en)/vestiging(en) (de gebruikers van) deze groep toegang krijgt in de applicatie iSchoolCommunicatie.
Er zijn drie opties:
- geen toegang;
- leesrechten;
- schrijfrechten.
 mceclip3.png

2. Via de programmagroep bepaalt u tot welke menu-onderdelen van applicatie iSchoolCommunicatie (de gebruikers van) deze groep toegang krijgt.
Ook hier hebt u dezelfde drie opties.

mceclip2.png