Geregistreerd Persoon: BR_00226 - Geregistreerd Persoon is geannuleerd. Geregistreerd Persoon: BR_00226 - Geregistreerd Persoon is geannuleerd.

Geregistreerd Persoon: BR_00226 - Geregistreerd Persoon is geannuleerd.

De volledige fout:

Fout tegen bedrijfsregel. Geregistreerd Persoon is geannuleerd.

  

Hoe dit oplossen:

In de uitzonderlijke situatie dat u deze melding krijgt, is de eenvoudigste methode om de inschrijving(en) van deze cursist te verwijderen. Om de cursist daarna opnieuw in te schrijven. Het programma zal dan een nieuw registreer-GP signaal (met een nieuwe sleutel) aanmaken. En zal de cursist op gebruikelijke wijze geregistreerd geraken in Davinci.