Volgen

De berekening van het aantal geplande lessen van een cursus

mceclip0.png

Bij het tabblad lesmomenten, staat links een percentage. Aan de hand van de gekoppelde modules aan die cursus, kan het programma een correcte berekening maken van dat percentage. Dit percentage omvat het aantal geplande lestijden die in iCursisten te vinden is voor die cursus.
Deze berekening wordt gemaakt als ondersteuning van de gebruiker. Dit getal wordt dus niet mee doorgestuurd naar Davinci.

Er wordt gekeken naar de geplande lestijden! Op het eerste tabblad staan werkelijke lestijden. Er is een tweede tabblad geplande lestijden, waar losse vakantiedagen (hemelvaart, 1 mei, pinkstermaandag) ook opgelijst worden. Volgens de normen vastgelegd door AHOVOKS wordt een percentage tussen 92 en 125 wordt in het groen getoond.

Als het paasverlof laat op het schooljaar valt, valt paasmaandag niet in het paasverlof en telt deze ook mee als zo'n losse verlofdag. (Standaard zal Informat die dag niet meerekenen als een losse verlofdag. Hiervoor is manuele tussenkomst van Informat nodig.)

Opgelet: de formule achter deze berekening houdt geen rekening niet-ingegeven lesmomenten. Bijvoorbeeld bij cursussen met gecombineerd onderwijs.
Voor de correcte invoer van lesmomenten bij een dergelijke cursus, kijkt u best ook even naar dit artikel: Een cursus met afstandsonderwijs (geen stage) aanmaken

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen