Diploma S.O. status en arbeidsstatuut Diploma S.O. status en arbeidsstatuut

Diploma S.O. status en arbeidsstatuut

In dit artikel staat alle informatie rond deze nieuwe velden en alle relevantie informatie n.a.v. van de nieuwe financieringsregels vanaf 2019 samengevat.

 

Betekenis van de velden

Vanuit het departement Onderwijs is vooropgesteld dat er extra wordt ingezet om personen bij te scholen die werkzoekend zijn of niet in het bezit zijn van een diploma S.O. Daarom krijgen de centra extra middelen als zij dergelijke personen inschrijven.
Binnen die context is de betekenis van het veld arbeidsstatuut zeer eng. Een cursist is immers alleen werkzoekend als die is ingeschreven bij de VDAB (of Actiris in het Brussels Gewest) als werkzoekend. En daar begeleiding krijgt binnen een traject. Iemand die momenteel geen werk heeft en op eigen houtje werkzoekend is, is volgens die definitie "niet werkzoekend binnen een traject naar werk".

 

Tabblad personalia & inschrijvingswizards

Bij cursisten - consulteren tabblad personalia zijn deze twee velden voorzien om een standaardwaarde aan de cursist te kunnen koppelen. Deze velden dienen vlotte werking bij het inschrijven en worden dus niet doorgestuurd naar Davinci.

De waarde van die velden kunt u ten allen tijde wijzigen, alsook leegmaken. Op vandaag heeft het wijzigen van deze velden geen invloed op de waarden bij de inschrijving(en). Desgewenst zult u de velden bij de inschrijving(en) ook moeten wijzigen.

Bij het (her)inschrijven van een cursist komen deze twee velden terug in stap 1 van de inschrijvingswizard. En alle ingebrachte inschrijvingen worden voorzien van de huidige waarde van die twee velden.
Wanneer een cursist wordt ingeschreven via een HvN-plaatsing of -aanmelding in NT2 richtgraad 1, zal  bij het veld Diploma S.O. de waarde "Geen diploma secundair onderwijs op basis van
doorverwijzing Inburgering" automatisch ingevuld worden (op voorwaarde dat bij stap 1 er niet werd gekozen voor "Diploma secundair onderwijs in LED").

 

Tabblad inschrijving

Bij cursisten - consulteren tabblad inschrijving is het mogelijk om per inschrijving deze twee velden in te vullen. Hierbij is het mogelijk om de velden leeg te laten. Maar eenmaal een waarde is gekozen, is het niet langer mogelijk om dit veld opnieuw leeg te maken. (Dit is een beperking opgelegd bij Davinci.)

 

Gunstiger tarief voor werkzoekende cursist

Als een cursist werkzoekend is (lees: ingeschreven bij de VDAB in een traject naar werk) zal de tariefsuggestie de cursist een vrijstellingstarief van 0.30 euro per LU (tarief 52) aanbieden. Bij opvragen van tariefsuggestie gaat Davinci rechtstreeks ten rade bij de VDAB databanken. Als tarief 52 niet wordt aangeboden, wil dit betekenen dat de cursist op moment van het inschrijven nog niet in orde is met zijn dossier bij de VDAB.

U kunt de cursist op dat moment wel inschrijven en voorstellen om spoedig zijn/haar dossier op orde te brengen bij de VDAB. Maar dit zal geen invloed hebben op het toegekend tarief door de tariefsuggestie. De enige manier om de cursist een gunstiger tarief aan te bieden, is de cursist op een latere (inschrijvings)datum (opnieuw) in te schrijven. Met andere woorden: nadien de tariefsuggestie opvragen van een bestaande inschrijving zal niet resulteren in een gecorrigeerd tarief. De tariefsuggestie zal hetzelfde tarief blijven aanbieden.
Aan u om te oordelen of u de cursist meteen wenst in te schrijven of pas op een later tijdstip.

 

Diploma S.O. opzoeken van een cursist

Via de verschillende raadpleegfuncties van Davinci is het mogelijk om na te zien of een cursist reeds een diploma S.O. heeft behaald. Via de GP en de UP kunt u inkijken of de cursist (volgens Davinci) reeds een diploma heeft ontvangen. (Al stellen we vast dat dit voorlopig bij de meeste cursisten leeg is.)
De meest sluitende controle blijft de LED controleren. Daar ziet u de verschillende studiebewijzen die gekend zijn binnen het departement onderwijs (dus ruimer dan Davinci alleen).

 

Werkzoekendheid bepalen van een cursist

De VDAB heeft de koers ingezet van een volledig elektronische dossier. Er bestaat dus geen papieren formulier meer dat een cursist kan bezorgen en bewijst dat de cursist is ingeschreven in een traject. Ook de tariefsuggestie biedt geen sluitend antwoord, want een cursist kan als inburgeraar 0.0 euro/LU (tarief 51) aangeboden krijgen terwijl die ook werkzoekend is.

Daarom gaat Davinci nadien (op frequente basis) polsen bij de VDAB-database en een signaal met de huidige arbeidsstatuut bezorgen van een cursist binnen de gevolgde opleiding(en). Die controle echter wordt overgeslagen als er ingevuld staat dat de cursist niet werkzoekend is.
De insteek van AHOVOKS is om de centra hiermee zo goed mogelijk te informeren zodat die de cursisten  naar de VDAB kunnen doorverwijzen (indien nodig).

 

Elk signaal bestaat uit een een INSZ, een opleiding en een van volgende statussen:

  • VDAB dossier in behandeling
  • Geen VDAB dossier
  • VDAB dossier goedgekeurd
  • VDAB dossier goedgekeurd uitkeringsgerechtigde
  • VDAB dossier automatisch goedgekeurd
  • VDAB dossier automatisch goedgekeurd uitkeringsgerechtigde

 

Met de update van 8 oktober 2019 wordt het mogelijk om (de meest recente versie van) de signalen in te kijken. Via cursisten - consulteren (tabblad personalia en inschrijving) zult u de signalen van de geselecteerde cursist kunnen inkijken. Via het menu gegevensuitwisseling - Davinci - VDAB-signalen zult u hetzelfde scherm krijgen voor alle cursisten.

Voor cursisten in het Brussels Hoofdstedelijke Gewest blijft het formulier van Actiris het enige correct stavingsdocument.

 

Berekening van de (extra) middelen voor de centra

Voor het Diploma S.O. status is het belangrijk dat er een correcte waarde is ingevuld bij de inschrijving. Als het veld leeg blijft, zal AHOVOKS bij berekening van de toegekende LUCS ervan uitgaan dat de cursist een diploma heeft behaald. En wordt dus geen extra weging toegekend.

Voor het arbeidsstatuut wordt bij berekening van de toegekende LUCS de ingevulde waarde nogmaals afgetoetst met de VDAB-gegevens. En zal bij een lege waarde toch de extra weging toegekend worden, als blijkt dat de cursist staat ingeschreven als werkzoekend in een traject. Die controle echter wordt overgeslagen als er ingevuld staat dat de cursist niet werkzoekend is.

Deze informatie werd ons eind september 2019 bevestigd.