Afdrukken lijst personeelsleden met omkadering 27 Afdrukken lijst personeelsleden met omkadering 27

Afdrukken lijst personeelsleden met omkadering 27

U kan de 'Lijst opdrachten' (via menu 'Documenten' > 'Afdrukwizards' > 'Opdrachten') exporteren naar Excel en een filter plaatsen op de kolom 'Omkadering'.  
In deze lijst kunt u vervolgens de kolommen verwijderen die u niet nodig heeft.