Volgen

Vestiging opgeheven - Hoe verwijderen? (SO)

Indien een vestiging wordt opgeheven, dan dient deze door de school zelf verwijderd te worden. Als softwareleverancier dienen wij hier niet in tussen te komen.

In iLeerlingen gaat u via 'School(jaar)/vestiging wijzigen' (rechtsboven in de menubalk) naar het schooljaar waarin de vestiging verdwijnt.

Stap 1: Via Organisatie > Afdeling verwijdert u alle afdelingen op het eerste tabblad 'Afdeling'.

mceclip0.png

Stap 2: Via Organisatie > Officiële klassen wist u vervolgens alle klassen via de vuilnisbak achteraan de klasomschrijving.

mceclip1.png

Stap 3: Tot slot kunt u de vestiging zelf verwijderen via Algemeen > Structuur. Achteraan de naam van de vestiging drukt u op de vuilnisbak. 

mceclip2.png

Alle historieken in voorgaande schooljaren blijven hierbij behouden.
U kunt dan ook steeds terug inloggen in deze vestiging via 'School(jaar)/vestiging wijzigen'.

Merk op dat de vestiging zelf niet kan/mag verwijderd worden langs Algemeen > Vestiging. Deze kan immers nog in gebruik zijn bij een andere school van de scholengemeenschap/-groep.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen