Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO) Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)

Ondertekenaars studiebewijzen/deliberatiedocumenten/lijsten (SO)

In onderstaand artikel wordt beschreven waar u de ondertekenaar(s) dient in te stellen voor een bepaald document dat verband houdt met de studiebekrachtiging. 

Ondertekenaars attesten/diploma's/...

Zowel voor de studiebewijzen die uitgewisseld worden met Discimus, als voor de overige studiebewijzen die terug te vinden zijn via Deliberatie > ... > Afdrukken attesten/... dient de ondertekenaar ingegeven te worden via menu Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > 'STUDIEBEWIJZEN'.

mceclip0.png


Ondertekenaars deliberatiedocumenten

Notulen delibererende klassenraad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT' aan bij de klassenraadsleden die de notulen moeten tekenen.

Proces-verbaal delibererende klassenraad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT PV' aan bij de klassenraadsleden die het proces-verbaal moeten tekenen.

Individueel syntheseblad

1. Voorzitter delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klas'

2. Leden van de delibererende klassenraad: via Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink kolom 'HT' aan bij de klassenraadsleden die het individueel syntheseblad moeten tekenen.


Ondertekenaars lijsten en documenten

Lijst ondertekenaars PV

Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink de ondertekenaars van het proces-verbaal aan in de kolom 'HT PV'.

Lijst ondertekenaars notulen

Organisatie > Officiële klassen > tabblad 'Klasfuncties'. Vink de ondertekenaars van de notulen aan in de kolom 'HT'.

Melding eindbeslissing

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'STUDIEBEWIJZEN'

Melding resultaat aan ouders

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'STUDIEBEWIJZEN'

Melding resultaat naar lagere school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat en punten naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat kerst naar lagere school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat kerst naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'

Mededeling resultaat en punten kerst naar vorige school

Algemeen > Structuur > tabblad 'Ondertekenaar' > ondertekenaar 'OVERIGE DOCUMENTEN'
 

Ondertekenaars van andere documenten vindt u terug in volgend artikel Ondertekenaars documenten/brieven/lijsten.