Het verschil tussen een geclusterde en een gebundelde cursus Het verschil tussen een geclusterde en een gebundelde cursus

Het verschil tussen een geclusterde en een gebundelde cursus

Een geclusterde cursus

schermafbeelding.1569593337.jpg

 • Een geclusterde cursus is een enkele cursus waar meerdere modules aangekoppeld zijn.
 • Per gekoppelde module wordt een unieke code (UC) gegenereerd. Een geclusterde module heeft dus meerdere UC-codes.
 • Bij zo'n cursus kan handmatig een extra code en omschrijving (zie onderaan schermafbeelding hierboven) ingevuld worden. Die code wordt dan als communicatiecode verstuurd naar Davinci.
 • De ingegeven lesmomenten worden - bij doorsturen naar Davinci - opgesplitst volgens het gewicht van de verschillende modules. (Een lesmoment in Informat zal opgesplitst worden in verschillende aansluitende lesmomenten, per module.) 
 • Voordeel: Bij een geclusterde cursus moet slechts één maal afwezigheden ingegeven worden. Dit maakt de administratie voor leerkrachten eenvoudiger.
  Nadeel: Per module kan er een punt/resultaat ingegeven worden, maar is het niet mogelijk om te slagen voor één van de modules. (Het programma neemt het gemiddelde van alle punten/resultaat en zet de cursist al dan niet geslaagd voor alle gekoppelde modules.)

 

Omwille van dit nadeel, raden wij aan om met gebundelde cursussen te werken en niet met geclusterde.

 

Een gebundelde cursus

schermafbeelding.1561726350.jpg

 • Meerdere losse cursussen, kunnen gebundeld worden. Via zo'n bundel vormen die een groter geheel.
 • Elke cursus heeft een eigen UC-code, code en naam. Elke cursus kan apart opgezocht worden in Informat.
 • Bij het zoeken op aanbod, wordt via een symbool (bundled.gif) aangegeven dat die cursus in een bundel zit.
 • Bij het inschrijven in een cursus die tot een bundel behoort (via de inschrijvingswizard), zal de cursist automatisch worden ingeschreven in alle cursussen van die bundel.
 • Bij een bundel met NT2-cursussen wordt een communicatiecode verstuurd. Dit is automatisch de cursuscode, van waarop de cursussen werden gebundeld. Dus voor andere cursussen is de bundel alleen zichtbaar in Informat, en niet in Davinci. De werking in Informat wijzigt niet.

 

En in Davinci?

In Davinci is er geen zichtbaar verschil tussen een geclusterde of gebundelde NT2-cursus. Beide soorten worden op dezelfde manier van een communicatiecode voorzien.

Maar zoals hierboven aangehaald wordt bij gebundelde cursussen alleen een communicatiecode verstuurd, als het om een NT2-cursus betreft.