Toekenningsdatum van een studiebewijs Toekenningsdatum van een studiebewijs

Toekenningsdatum van een studiebewijs

In dit artikel staat uitgelegd hoe de datum wordt bepaald die in de LED te vinden is bij een toegekend studiebewijs.
Afhankelijk van het type studiebewijs (eindbewijs of niet) wordt een andere werkwijze gehanteerd.

deelbewijs Datum waarop resultaat werd toegekend
(Begrensd tot de einddatum van de cursus)
eindbewijs Einddatum van de laatste cursus binnen die opleiding

 

Toekenningsdatum bij een deelbewijs (DCF)

In dit geval legt Davinci de link met de plaatsing. De datum die in de LED te vinden is, is de datum waarop dat de leerkracht het resultaat heeft ingebracht in Informat. (In het wijzigplaatsing-signaal, wordt samen met het resultaat de datum meegegeven waarop het resultaat is ingevoerd.) Dit is dus niet de datum waarop het studiebewijs binnenkomt in Davinci noch de einddatum van de cursus. Het maakt dus niet uit hoeveel tijd er zit tussen het ingeven van de punten en het toekennen van de studiebewijzen.
Met de update van 8 oktober 2019 wordt een extra controle ingebouwd, die de toekenningsdatum begrensd. En is het niet langer mogelijk om een toekenningsdatum te hanteren, die valt na de einddatum van de cursus.

 

Toekenningsdatum van een eindbewijs (CF of Dip.SO)

In dit geval gaat Davinci voort op de datum die Informat verstuurt samen met het toegekend studiebewijs. Op vandaag is dit de einddatum van de laatste cursus (van een module) binnen die opleiding. (Dit kan ook een vrijstellings- of toelatingscursus zijn.) Die datum kan niet aangepast worden. (Tot juni 2019 was dit de datum waarop het studiebewijs werd verstuurd.)

Opgelet: door deze wijziging is het mogelijk dat een toekenningsdatum in de toekomst wordt gekozen. Davinci staat echter niet toe dat een studiebewijs met een toekenningsdatum in de toekomst wordt verstuurd. (BR_01779) De eenvoudigste oplossing is om te wachten tot na die datum, om daarna de fout uit het foutencentrum te schrappen.

 

Een afwijkende datum rechtzetten

Voor een eindbewijs volstaat het om het studiebewijs te schrappen en daarna opnieuw toe te kennen.

Voor een deelbewijs (DCF) moet echter het resultaat ook opnieuw toegekend worden. In andere woorden, moeten volgende stappen uitgevoerd worden:

  • Toegekende studiebewijs/-bewijzen schrappen bij de cursist.
  • Toegekend resultaat (en eventueel punt) leegmaken en opslaan.
  • Wachten tot de signalen zijn verwerkt. (Er moet immers eerst een signaal vertrekken om het resultaat bij Davinci leeg te maken.)
  • Toegekend resultaat opnieuw invullen
  • Toegekend studiebewijs/-bewijzen opnieuw toekennen.

De juiste signalen komen automatisch in de wachtrij. Als alle signalen zijn verwerkt, is de correctie meteen zichtbaar in Davinci. De rechtzetting in de LED heeft een kleine vertraging.